DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNO-SPORTOWYCH W ŚWIDNICY

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DZSMS w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.dzsms.swidnica.pl

Data publikacji strony 26.03.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji:29.03.2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– filmy nie posiadają napisów dla głuchoniemych

-zdjęcia nie posiadają opisów dla głuchoniemych

– pliki nie są dostępne cyfrowo

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście  znajdujące się od ulicy Traugutta 5, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych .Przy wejściu znajduje się dzwonek alarmujący i wzywający pomoc pracownika. Na terenie budynku jest parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku internatu przy Wałbrzyskiej 58 prowadzi wejście boczne za salą gimnastyczną. Osoba dyżurująca na portierni powiadomi kompetentną osobę do załatwienia sprawy i zajmie się osobą niepełnosprawną.

Do szkoły i do internatu może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Obydwa budynki nie posiadają windy ani toalet przystosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wcześniejszego telefonicznego  umówienia wizyty nr tel. 74/852-29-57 wew. 38.

DZSMS nie posiada tłumacza języka migowego. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

KONTAKT W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI