Testy odbędą się 7.06. 2021 na lub przy sali gimnastycznej  ul. Wałbrzyska 58 

od godz. 10.00 (SMS kolarze) i od 14.00 ( kandydaci do LO o profilu medyczno-sportowym). 

Poniżej zakres dla LO o profilu medyczno-sportowym; dla kolarzy w dokumentacji rekrutacyjnej.

Test sprawności bada umiejętności w zakresie podstawowych zdolności motorycznych kandydata do klasy o profilu medyczno- sportowym.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie zgody rodzica na udział w poniższym teście. Wzór zgoda na stronie w dokumentach rekrutacyjnych.

Ponadto należy przygotować ubiór i obuwie sportowe na salę gimnastyczną.

  1. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha:

wykonanie– badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość około 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony

w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.
Pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

  1. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg):

wykonanie– testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość

  1. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości:

 wykonanie– bieg wahadłowy- sala gimnastyczna (20 długości sali)

  1. Skłon tułowia w przód- próba gibkości:

 wykonanie– badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce;

  1. Wytrzymanie na drążku- próba siły rąk i barków:

 wykonanie– z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w teście otrzymają dodatkowy termin w lipcu.