Współpraca z pracodawcami

Regionalny Szpital Specjalistyczny SPZOZ, „Latawiec” w Świdnicy – od wielu lat współpracujemy z tą placówką w zakresie kształcenia zawodowego przyszłych opiekunów medycznych, techników masażystów, terapeutów zajęciowych.
W takich oddziałach, jak: internistyczny, neurologiczny ( z pododdziałem udarowym), ortopedycznym, reumatologicznym nasi słuchacze mają doskonałą okazję do zdobywania umiejętności zawodowych. Współpracy towarzyszy zawsze życzliwa atmosfera, otwartości i gotowość personelu szpitala do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Warto dodać, że pracuje tu większość naszych absolwentów – pielęgniarek czy ratowników medycznych

Dom Dzienny „SENIOR-WIGOR” w Świdnicy: to kolejne miejsce, które umożliwia naszym terapeutom na rozwijanie wrażliwości wobec człowieka samotnego, starszego, z ograniczoną sprawnością. Ponad dwudziestoletnia współpraca z tą instytucją owocuje corocznym licznym udziałem pensjonariuszy w Biesiadzie u Babuni i Dziadunia.

Centrum Usług Medycznych „Eskulap” w Świdnicy: doskonale wyposażona baza i profesjonalizm pracowników pozwala naszym masażystom na rozwijanie i utrwalanie swoich umiejętności w masażu leczniczym.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne „MARCONI” w Świdnicy: technik masażysta i opiekun medyczny zdobywa umiejętności realizując zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w tej placówce. Mając na uwadze szybki rozwój placówki będzie to w przyszłości miejsce pracy dla wielu naszych absolwentów.

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Mikulicz” w Świebodzicach: to nie tylko miejsce, z którym systematycznie współpracujemy w zakresie szkolenia opiekunów medycznych, ale to również miejsce pracy dla wielu naszych absolwentów. Słuchacze realizują zadania zawodowe w oddziale: geriatrycznym, hospicjum i zakładzie opiekuńczo- leczniczym. Zawsze spotykamy się z dużym wsparciem i zrozumieniem ze strony personelu placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie : umożliwia naszym terapeutom i opiekunom medycznym rozwijanie kwalifikacji zawodowych. Niepowtarzalna atmosfera i klimat zachęcają do kontynuowania współpracy rozpoczętej wiele lat temu.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy
Stowarzyszenie, które obejmuje swoim zakresem: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie i Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” to dzisiaj nie tylko miejsce praktycznej nauki zawodu, ale co bardzo nas cieszy miejsce pracy dla wielu naszych absolwentów, głównie kierunku terapia zajęciowa oraz opiekun medyczny. Młodzież naszej szkoły aktywnie włącza się w inicjatywy wymienionych placówek, min. organizacje dni godności, turnieje sportowe, kiermasze, kilometry dobra.

Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej Ojca Pio:
Miejsce to od lat jest doskonałą bazą do nauki zawodu dla opiekunów medycznych, masażystów i terapeutów zajęciowych. Specyfika placówki pozwala na zdobywanie umiejętności pracy i motywowania podopiecznych w wieku senioralnym do aktywności.

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” w Świdnicy: nasi słuchacze w tej placówce bardzo chętnie realizują zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, rozwijając w ten sposób kompetencje zawodowe, swoją kreatywność i pasję niezbędną w pracy terapeuty zajęciowego.

 ZDOBYWAMY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI OD MISTRZÓW!