SŁUCHACZE I ABSOLWENCI PONIŻEJ AKTUALNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI CZERWCOWEJ 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

Dodatkowe informacje MEN w związku z Covid 19:

  • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,
  • nie może przyjść , jeżeli objęta jest kwarantanną lub przebywa z  osobą w izolacji
  • zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów ( np. maskotek, telefonów)
  • zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Jeżeli korzysta ze szkolnych muszą być zdezynfekowane       NIE WOLNO POŻYCZAĆ OD SIEBIE
  • szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków ( wodę można wziąć ze sobą)
  • w czasie przerwy między egzaminami zdający może opuścić budynek i zjeść własny posiłek
  • przed wejściem konieczny odstęp 1,5 m oraz zakryte usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
  • w wyjątkowych sytuacjach można odsłonić twarz ( rozpoznanie tożsamości, problemy zdrowotne)
  • konieczna dezynfekcja przed wejściem do budynku , w przerwach i podczas egzaminu kiedy wykonujemy czynności dodatkowe