Organizacja roku szkolnego

Miesiąc Data Zadanie 
Wrzesień 04.09.2023  (poniedziałek )Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
13.09.2023 (poniedziałek)Zebranie RP- plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024.
  Do 15.09.2023 (piątek)Złożenie deklaracji do egzaminu zawodowego na sesję 1. ZIMA 2024
PaździernikWrzesień – październikWrzesień- październik 2023 realizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminu zawodowego ( zajęcia z projektu Profesjonalny START). III semestr OM (prowadząca – Urszula Skawina)
31 .10.2023 (wtorek) 

Zakończenie udziału w projekcie Profesjonalny START

(lider Anna Pitura)

Listopadod 13.11- 01.12. 2023 (3 tyg. 105 godz.)Praktyka zawodowa TM III semestr
od 13  do 08 grudnia 2023 (4 tyg. 140 godz.) Praktyka zawodowa OM III semestr
Grudzień  22.12.2023 (piątek) Ostateczny termin przekazania proponowanych ocen semestralnych 
Grudzień 2023 (termin do ustalenia ze słuchaczami Spotkanie świąteczne (Gabriela Dżalik i opiekunowie poszczególnych kierunków)
23.12 –31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń8.01.2024 (poniedziałek )Ostateczny termin wpisania ocen 
10.01.2024 (środa)Zebranie RP – klasyfikacja 
do 31.01.2024 (środa)Złożenie wniosków do stypendium za wyniki w nauce
 

Egzamin zawodowy część pisemna ( od 10-15.01.24) we wszystkich kwalifikacjach 

Egzamin zawodowy część praktyczna model „d”- TUK-  FRK.04- (09.01.24)

model „w” OM- MED.14 (12-16 stycznia 2024)

26 01.2024 (piątek)Koniec I semestru dla klasy
Lutydo 05.02.20234  Złożenie sprawozdań z pracy zespołów ( zespoły przedmiotowe , problemowo – zadaniowe , sprawozdań z przedsięwzięć itp.)
do 7.02.2024Złożenie deklaracji do egzaminu zawodowego na sesję 2. LATO  2024 -TERMIN NIEPRZEKRACZALNY
 19.02.2024 (poniedziałek) Zebranie  RP plenarnej- podsumowanie I semestru 
Marzec 27.03.2024

Termin ogłoszenia wyników   z  sesji ZIMA

Przekazanie szkołom dyplomów do dnia 08 kwietnia 2024

Kwiecień 27.03-2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna. 
  
Kwiecień 2024 (termin do ustalenia), około 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia  Drzwi Otwarte Szkoły- warsztaty promujące kierunki  zawodowe w szkole policealnej (Gabriela Dżalik z nauczycielami zespołu zawodowego)
Maj Udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Anna Pitura i słuchacze I i II sem. TZ)
 30.05.2024 (czwartek) Dzień wolny od pracy – Boże Ciało
Czerwiec14.06.2024 (czwartek)Ostateczny termin wpisania ocen końcoworocznych    
 

Egzamin zawodowy część pisemna ( od 04-10.06.24) we wszystkich kwalifikacjach 

Egzamin zawodowy część praktyczna model „d”- TUK-  FRK.04- (03.06.24)

model „w” TM- MED.10 (10-15 czerwca 2024)

21.06.2024 (piątek)Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i Pożegnanie Absolwentów kierunku TUK, TM