LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SMS Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Zobacz więcej

SZKOŁA POLICEALNA

SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH

Zobacz więcej

Szkoła medyczno-sportowa dla :

* absolwentów szkoły podstawowej

        LO  KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KOLARSTWIE ORAZ KLASA MEDYCZNO-SPORTOWA UKIERUNKOWANA NA TRIATHLON

* absolwentów szkoły ponadpodstawowej

                                                           SZKOŁA POLICEALNA SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH

W Świdnicy

Odwiedź FanPage Liceum Ogólnokształcącego

Odwiedź FanPage Szkoły Policealnej

SZKOLIMY ŚWIATOWYCH FACHOWCÓW

Wyróżnia nas:

  • Zawodowstwo – szkolimy tak jak sami chcielibyśmy być uczeni

  • Wyjątkowa kadra – Nasza kadra to wykwalifikowani pedagodzy

  • Ciekawe profile – Szkoła o wyjątkowych profilach nauczania

NASZA MISJA

Jesteśmy otwarci na dialog, wymianę myśli,współpracę. To nas wyróżnia i w tym tkwi profesjonalne podejście w relacji nauczyciel – uczeń, słuchacz.

Priorytetem placówki jest poszanowanie godności każdej osoby, postawa życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych,  zachęcanie do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, uświadomienie, że należy dostrzegać potrzeby innych, należy podejmować konkretne działania na rzecz potrzebujących

Według nas ważne jest  uświadomienie, że więcej odpowiedzialności daje więcej wolności. Przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym , kształtujemy umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia, odpowiedzialności.

Szkoła posiada certyfikat WADY – Fair play – gram czysto! Zasłużyła na to propagując zdrową rywalizację nie tylko w sporcie, ale też i w życiu. Uczciwość , etyka, prawość są dla nas nadrzędne.