Bezpieczny Dolnoślązak

W październiku 2022 roku Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie została zakwalifikowana do udziału w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Program ten jest realizowany zgodnie z regulaminem w terminie od października 2022r. do czerwca 2023r.

W ramach realizacji tematu „Bezpieczne zachowanie w górach” młodzież LO SMS w dniach

25-28.X.2022r. pod opieką trenerów i nauczycieli wyjechała do Przesieki. Celem tego wydarzenia były: bezpieczeństwo w górach, integracja społeczności szkolnej, zapoznanie z regionem, czynny wypoczynek, kształtowanie postaw prozdrowotnych, obcowanie z przyrodą.

Realizację zamierzenia poprzedzały czynności organizacyjne, które polegały na zapewnieniu dobrych warunków pobytu, bezpiecznego dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, dostępność szlaków prowadzących do wyznaczonych celów planowanych na każdy dzień wędrówek. W zgrupowaniu wzięło udział 50 uczniów oraz 8 opiekunów, nauczycieli i trenerów szkoły. Po zajęciach lekcyjnych odbywa się odprawa , podczas której omawiano planowaną trasę wycieczki, aktualne warunki atmosferyczne, terenowe, oznaczenie szlaku turystycznego, dyscypliny, zachowania i przemieszczania się po nich.

W każdym dniu pobytu po zajęciach dydaktycznych, pod czujnym okiem trenerów i opiekunów w dwóch grupach młodzież wychodziła na zaplanowaną wycieczkę. Uczniowie w dobrej kondycji pokonywali wyznaczone szlaki i w dobrych humorach uczestniczyli w zajęciach.

Pod koniec pobytu w górach odbyła się odprawa dotycząca podsumowania zgrupowania oraz omówienie powrotu do szkoły w dniu następnym. Do szkoły uczniowie wrócili bezpiecznie autokarem sprawdzonego przewoźnika.

W dniach 13-22.XII. 2022r.  młodzież LO SMS pod opieką trenerów wyjechała na zgrupowanie do  Zakopanego. .Zgrupowanie w COS Zakopane miało na celu doskonalenie wybranych cech motorycznych takich jak :wytrzymałość siłowa, wytrzymałość długiego czasu, ponadto objętość pracy i jej intensywność ma stanowić  adaptację do zwiększonych obciążeń treningowych pierwszego okresu przygotowawczego  2022/2023.  Dominującą cechą tego mezocyklu było zastosowane środków ogólnych. w którym podstawą był trening narciarski. Ośmiodniowy okres  podzielony został na 2 mikrocykle (1.- trzydniowy, 2.- czterodniowe, które przedzielał dzień wolny (regeneracja czynna)). Każdy dzień mikrocyklu zawierał 2 jednostki treningowe w których większa objętość pracy przypadała na trening przedpołudniowy. Wielkość obciążenia treningowego dostosowana została do wieku –kategorii zawodniczej ( junior, junior młodszy).

Uczniowie w dwóch grupach treningowych realizowali program w oparciu o główny plan zgrupowania . Nadzór nad przebiegiem i realizacją zadań sprawowali dwaj trenerzy odpowiedzialni za swoje zespoły ( chłopcy 10 os , dziewczęta 6 os.)

Wszystkie cele treningowe oraz organizacyjne zostały osiągnięte.

Odpowiedź fizjologiczna na  obciążenia treningowe przez zawodników i zawodniczki  była właściwa i nie wskazywała na objawy nadmiernego zmęczenia. Właściwy  dobór treningów wpływał na gotowość uczniów do podejmowania kolejnych dniach realizowanych zadań treningowych. Uczniowie stosowali się do zaleceń ochronny zdrowia ustalonych przez COS w Zakopane.

Treningi przeprowadzone były w miejscach bezpiecznych nie zagrażających ich zdrowiu.

Trasa narciarska przygotowana i na tyle łatwa pod względem technicznym, że umożliwiała przemieszczanie nawet mniej zaawansowanym technicznie zawodnikom. Wykorzystane obiekty sportowe : sala gimnastyczna, siłownia , basen pływacki  w pełni wyposażone w sprawne i bezpieczne przyrządy i urządzenia treningowe ,pomieszczenia ( sale) przestronne

umożliwiające swobodne przemieszczanie oraz wykonywanie ćwiczeń. Temperatura pomieszczeń i ich oświetlenie właściwe. Zajęcia na basenie pływackim prowadzone były pod okiem ratowników. Korzystaliśmy również z sauny podczas której pieczę sprawowali trenerzy (czas ekspozycji na ciepło, przerwy , ilość wejść).

09.02.2023r. rozpoczęto cykl spotkań z młodzieżą DZSMS w Świdnicy mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności: jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego.

W prezentacji wykorzystano wiadomości zdobyte na szkoleniu organizowanym przez DUW we Wrocławiu.

Informacja ze szkolenia młodzieży w ramach realizacji Projektu Bezpieczny Dolnoślązak.

29 marca 2023r.  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem obsługi AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Dzięki współpracy z placówką partnerską -Powiatowym Pogotowiem Ratunkowym w Świdnicy, państwo Klaudia i Wojciech Dzikowscy przeprowadzili m.in. pokaz resuscytacji osoby dorosłej, obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),  postępowania w sytuacji zadławienia ciałem obcym,  zwrócili uwagę na  różnice pomiędzy resuscytacją dorosłego i dziecka. Bardzo ważną czynnością okazała się umiejętność zmiany osoby wykonującej resuscytację. Profesjonaliści w swojej dziedzinie zachęcali młodzież do zadawania pytań i udziału w ćwiczeniach na fantomie, uzasadniając potrzebę posiadania umiejętności w różnych sytuacjach życiowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zwrócili uwagę na korzyści wynikające ze znajomości podstawowych procesów fizjologii człowieka, która umożliwia pełne rozumienie wykonywanych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy. Przypomnieli także podstawy  prawne udzielania pierwszej pomocy.   W szkoleniu wzięło udział 14 uczniów klasy I .

Urszula Skawina