Kadra

MISJA
MISJA

My, nauczyciele LO SMS – szkoły promującej zdrowie i aktywność fizyczną – uznając, że nasza szkoła powinna funkcjonować według jasnych i praworządnych zasad, podjęliśmy wysiłek skodyfikowania praw i obowiązków wszystkich członków naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy po to, aby przygotowywać swoich uczniów do aktywnego i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie europejskim, wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.

TRENERZY
TRENERZY

Nasi wszyscy trenerzy mają za sobą karierę zawodniczą i łączą własne doświadczenie z wiedzą zdobytą na uczelniach, seminariach, kursach. Niektórzy np. MACIEJ STANOWICZ ( nasz absolwent) oraz PIOTR SUŁEK nadal z powodzeniem startują. Pracę trenerską koordynuje WALDEMAR CEBULA – trener klasy mistrzowskiej, dyrektor sportowy w PZKOL w latach 2018/2019, były kolarz i zawodnik TRIATHLONU. W zespole mamy również innego instruktora TRIATHLONU a dodatkowo lekkoatletyki i pływania – MACIEJA PIWOWARSKIEGO. Treningami dziewcząt zajmuje się selekcjoner kadry narodowej kobiet MARIUSZ MAZUR. W zespole mamy również trenera z prawdziwe kolarskiej rodziny – KRZYSZTOFA BRZEŹNEGO oraz trenera, który oprócz kolarstwa jest instruktorem tenisa ziemnego – MARIUSZA MUSIAŁA . Dzięki tak zróżnicowanemu zespołowi można liczyć na wszechstronność i indywidualizację treningową.

TEAM
TEAM
  1. NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
  2. WYCHOWAWCY INTERNATU
  3. PEDAGOG I PSYCHOLOG
  4. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Cały nasz zespół z zaangażowaniem współpracuje dla dobra ucznia. Wspieramy się , konsultujemy i dbamy o wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo i dobrą atmosferę. W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy. Dla niektórych pewnie to i wada…

A oto nasz team  w roku szkolnym 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY   mgr Dorota Fortuna – Rataj

WICEDYREKTOR SZKOŁY   mgr Anna Pitura

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY MACIERZYSTEJ PLACÓWKI

–              dr Anna Borgosz-Guźda

–               mgr Urszula Skawina

–               mgr   Maria Kwinta

–              mgr Anna Kurowska

–               mgr Katarzyna Kaczmarczyk

WYCHOWAWCY INTERNATU

–               mgr  Renata Marks

–               mgr  Violetta Czerkawska

–               mgr Jarosław Trębacz

TRENERZY

–    Krzysztof Brzeźny

–  mgr  Waldemar Cebula

–   mgr   Mariusz Mazur

–   mgr   Mariusz Musiał

–    mgr  Maciej Stanowicz

–    mgr  Maciej Piwowarski

–    mgr  Piotr Sułek

–    mgr Katarzyna Kalita

PEDAGOG

–    mgr  Iwona Kurek

PSYCHOLOG

–    mgr  Katarzyna Dera-Szymczak

BIBLIOTEKARZE

– mgr Tomasz Hołota

– mgr   Barbara Woźny

NAUCZYCIELE NIEPEŁNOZATRUDNIENI:

Gabriela Dżalik, Emilia Grochowska – Poła, Ryszard Gwóźdź, Dorota Widulińska,  Dorota Koczut, Jolanta Musiał, Leszek Musiał, Aneta Czapracka-Sawko,Jolanta Pinczakowska, Adriana Plewińska, Ewa Radomska, Cezariusz Zaruski, Patryk Gąsiorek, Magdalena Gawałek-Jekiel, Magdalena Górska, Zofia Księżarek, Magda Zawodnik, Adriana Świder, Ewa Radomska, Jacek Olszewski.

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

  • Grzegorz Dyjak (księgowość); Monika Koselska ( kierownik adm. – gosp.); Julia Dusza (sekretariat); Ewelina Waszczuk ( kadry); Przemysław Raduszewski ( informatyk)
  • Teresa Szczygieł, Barbara Bar, Weronika Pałczyńska, Violetta Mazur,  Małgorzata Bielawna, Mirosław Gączkowski, Stanisław Furmankiewicz