Program profilaktyki czerniaka

Znamię! Znam je?

Czerniak wciąż pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych nowotworów. Co więcej, na czerniaka można zachorować w każdym momencie życia. Nie istnieje limit wieku, po przekroczeniu którego ryzyko czerniaka maleje. Zasadniczą przyczyną niniejszego stanu jest nadal rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium.

Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. W czasie przeprowadzonych zajęć w ramach przedmiotu promocja zdrowia uczniowie dowiedzieli się czym jest, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznej profilaktyki czerniaka.