Plan zajęć 2023 / 2024
Semestr II

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Technik

masażysta

Sem IV

 

13.00-14.30 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy AG s.3 

14.35-16.05 Pracownia masażu w sporcie AG s.3

16.10-18.25 Pracownia masażu w medycynie AG s.3

 

 

 

 

10-00-13.40. Zajęcia praktyczne AG

14.00-14.45 Teoretyczne podstawy masażu AG s.3

14.50-16.20 Pracownia masażu w medycynie AG s.3

16.25-17.55 Wybrane zagadnienia kliniczne US s.22 (zajęcia co 2 tydzień) s.22

15.00-18.40. Zajęcia praktyczne AP

 

 

 

 

  Technik masażysta

Sem II

 

 

 

15.10-16.40 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s. 15

16.45-18.15 Język niemiecki zawodowy DK s. 8

18.20-19.50 Wybrane zagadnienia kliniczne MK s.15

 

 

15.00-16.30 Zarys fizjoterapii AG s.3

16.35-18.05 Pracownia masażu w medycynie s.3

18.10-19.40 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia JP s.8

 

14.30-16.00 Teoretyczne podstawy masażu AG s.3

16.05-18.20 Pracownia masażu w medycynie AG s.3

18.25-19.55 Pracownia masażu prozdrowotnego AG s.3

Terapeuta zajęciowy

Sem II

 

 

 

15.10-16.40 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.15

16.45-18.15 Język niemiecki zawodowy DK s. 8

 18.20-19.50 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

 

14.30-15.15 Terapia zajęciowa AP s.8

15.20-18.05 Zajęcia praktyczne w terapii zajęciowej AP s.8

18.10-19.40 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia JP s.8

14.30-16.00 Terapia zajęciowa s.8

16.05-18.20 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej AP s.8

18.25-19.55 Pracownia terapii zajęciowej AP s.8

Terapeuta zajęciowy

Sem III

 

14.50-16.40 Zajęcia praktyczne w terapii zajęciowej AP s.8

16.45-18.15 Podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.15

18.30-20.00 Język angielski JM s.16

 

14.05-16.20 Pracownia terapii zajęciowej US s.26

16.25-17.55 Terapia zajęciowa AP s.8

18.00-19.30 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej AP s.8

19.35-20.30 Zajęcia praktyczne w terapii zajęciowej AP s.8

 

16.55-18.25 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

18.10-19.40 Terapia zajęciowa AP s.8

19.45-20.30 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia ER s.24

 

Opiekun medyczny

Sem II

14.30-16.00 Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną MK s.8

16.05-17.35 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej gr I US s.22/ gr II MK s.19

17.40-19.10 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  US s.22 gr II MK s.19

19.15- 20.00 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

 

 

15.35-16.20 Podstawy geriatrii AP s.8

16.25-17.10 Zarys fizjoterapii AG s.3

17.15-18.45 Aktywizacja przyłóżkowa pacjenta AG s.3

18.50-20.20 Język migowy LM s.17 (zajęcia co 2 tydzień) s.3

 

 

 

 

14.30-16.00 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.16

16.05-17.35 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej gr I US s.22/ gr II MK s.19

17.40-19.10 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  US s.22 gr II MK s.19

19.15-20.00- Język niemiecki zawodowy DK s.16