Plan zajęć 2023 / 2024

Praktyka zawodowa dla kierunku
TM sem III- 3 tygodnie- 13.11.2023-1.12.2023 (105 godzin)
OM sem III- 4 tygodnie- 13.11.2023-8.12.2023 (140 godzin)

Praktyka zawodowa dla kierunku
TM sem III- 3 tygodnie- 13.11.2023-1.12.2023 (105 godzin)
OM sem III- 4 tygodnie- 13.11.2023-8.12.2023 (140 godzin)

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Sem II

13.40-15.10 Pracownia terapii zajęciowej AP s.8

15.15-17.30 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

17.35-19.05 Podstawy Przedsiębiorczości JP s.8/ Działalność gospodarcza  w ochronie zdrowia JP s.8

13.55-15.25 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.16

15.30-18.15 Zajęcia praktyczne AP s8

18.30-20.00 Język angielski JM s.8

14.00-15.30 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej AP s.8 

15.35.-17.45 Terapia zajęciowa AP s.8

 

———————–

———————–

OPIEKUN MEDYCZNY

Sem III

15.15-16.00 Podstawy geriatrii i gerontologii AP s.8

16.05-17.35 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej US s.22 

17.40-19.10 Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną US s.22

19.15-20.45 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  US s.22

  

13.00-14.30 Zarys fizjoterapii AG s.3

14.35-16.05 Przyłóżkowa aktywizacja seniora AG s.3

16.10-16.55 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

17.00- 18.30 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  US s.22

18.35-20.50 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej US s.22

 

9.35- 11.05 Podstawy farmakologii s.8

11.10-12.40 Podstawy farmakologii s.8

Zajęcia co drugi tydzień

TECHNIK MASZYNISTA

Sem III

 

11-00-13.45. Zajęcia praktyczne AG

14.00-15.30 Teoretyczne podstawy masażu AG s.3 

15.35-17.05 Pracownia masażu w medycynie AG s.3

13.00-14.30 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy AG s.3 

14.35-16.05 Pracownia masażu w sporcie AG s.3 

16.10-17.40 Pracownia masażu w medycynie AG s.3

17.45-19.15 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia JP s.8 (co 2 tydzień)

13.00-14.30 Zarys fizjoterapii AG s.3

14.35-16.50 Wybrane zagadnienia kliniczne US s.22

  
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

TECHNIK MASZYNISTA

Sem I

  

16.10-17.40 Język migowy LM s.17 (zajęcia co 2 tydzień)

17.45-19.15 Pracownia masażu prozdrowotnego AG s.3

19.20-20.60 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

14.35-16.05 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia JP s.8

16.10-16.55 Zarys fizjoterapii AG s.3

17.00-18.30 Pracownia masażu w medycynie s.3

13.40-15.10 Teoretyczne podstawy masażu AG s.3

15.15-17.30  Pracownia masażu w medycynie AG s.3

17.35-19.05 Pracownia masażu prozdrowotnego AG s.3

19.10-20.40 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.16

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Sem I

  

16.10-17.40 Język migowy LM s.17

17.45-19.15 Pracownia komunikacji interpersonalnej GD s.17

19.20-20.50 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

14.35-16.05 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia JP s.8

16.10-16.55 Zarys fizjoterapii AG s.3

17.10-19.25 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej AP s.8

15.15-17.30 Terapia zajęciowa AP s.8

17.35-19.05 Pracownia terapii zajęciowej AP s.8

19.10-20.40 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.16

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Sem I

14.50-16.20 Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy MK s.16

16.25-17.55 Profilaktyka i promocja zdrowia MK

18.00- 19.30- Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną MK s.16

15.30-17.00 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej gr I US s.22/ gr II MK s.19

17.10-17.55 Zarys fizjoterapii AG s.3

18.00-19.30 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  US s.22 gr II MK s.19

  

14.25- 15.55 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej GD s.17

16.00-17.30 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej gr I US s.22/ gr II MK s.19

17.35-19.05 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  US s.22 gr II MK s.19

19.10-20.40- Język niemiecki zawodowy DK s.17