Kierunki nauczania
w szkole policealnej

Dla osób odpowiedzialnych, twórczych, kreatywnych, kochających dzieci

Opiekunka dziecięca

zajmuje się sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi – do 4 lat. Jej zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo oraz zaspokajanie potrzeb dziecka podczas nieobecności rodziców. Wykonuje czynności związane z pielęgnacją, odpowiada za jego higienę, odżywianie oraz organizację czasu wolnego. Opiekunka może pracować w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu. Nauka dwuletnia w systemie zaocznym – zjazdy weekendowe ( piątek- sobota) co dwa tygodnie lub stacjonarnym – 3 dni w tygodniu

Dla osób opiekuńczych, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka

Opiekun medyczny

planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do samodzielności życiowej. Opiekun może podjąć pracę w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo- leczniczym, domach seniora. Dyplom w języku angielskim daje uprawnienia do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szkolenie roczne w systemie zaocznym

Dla estetów, osób twórczych, kochających piękno

Technik usług kosmetycznych

Dwuletni, czterosemestralny okres nauki w systemie zaocznym przygotuje Państwa do bardzo popularnego i potrzebnego na rynku zawodu. Coraz więcej osób widzi potrzebę dbałości o siebie a rolą kosmetyczki będzie służenie w tym względzie poradą, wsparciem i konkretnym profesjonalnym działaniem. Współpracujemy ze specjalistami z branży kosmetycznej i medycyny estetycznej. Po naszej szkole mogą Państwo pracować w salonach kosmetycznych, centrach SPA, ale również założyć własną działalność. Dyplom w języku angielskim daje uprawnienia do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Dla osób lubiących nowości, zainteresowanych drugim człowiekiem

Technik Masażysta

wykonuje masaże, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych oraz relaksują i odmładzają zdrowych. Masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego lub pracować indywidualnie. Można podjąć pracę w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach centrach rehabilitacyjnych, punktach piękności. Specjalność szkoły – masaż sportowy! Dyplom w języku angielskim daje uprawnienia do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nauka w systemie stacjonarnym – 3 razy w tygodniu

Dla osób wrażliwych, zarażających optymizmem, cierpliwych

Terapeuta zajęciowy

pomaga osobom niepełnosprawnym w poprawie kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, dzięki czemu może osiągnąć częściową zdolność do samodzielnego życia. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Terapeuta może znaleźć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, domach seniora, hospicjach, oddziałach szpitalnych. Dwuletnia edukacja w systemie stacjonarnym

Rekrutacja

Jeżeli zainteresowały Cię kierunki, które mamy Ci do zaproponowania zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji dostępnymi po tym adresem