Opieka medyczna

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje pani pielęgniarka, która przyjmuje w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w internacie w każdą środę od 8.45 do 11.15.

Szkoła współpracuje ściśle z przychodnią BHMed w Świdnicy przy ulicy Strzelińskiej, która zapewnia zadeklarowanym uczniom opiekę medyczną i stomatologiczną.