Plan lekcji

PLAN LEKCJI W LO SMS OD 4 WRZEŚNIA 2023

 

 

I LOK 

II LOK 

III LO  LOK

IV LOK

  
PONIEDZIAŁEK – Nauczyciel dyżurujący od 7.15  JOLANTA MUSIAŁ  
 od 14.30 RENATA MARKS 

 

08.00 – 08.45

j. angielski (J.M.) (16)

j. polski ( A.K.) ( 32) 

biologia ( K.K ) ( 10 )

matematyka (A.Ś.) ( 31 ) 

08.55 – 09.40

j. angielski ( J.M)   ( 16  ) 

j. polski ( A.K. ) ( 32 ) 

godz. wychowawcza ( K.K)(10)

matematyka ( A. Ś.) ( 31 ) 

09,50– 10.35

biologia (K.K.)  ( 10 ) 

j. angielski ( J.M. ) ( 16 )

matematyka ( A.Ś) ( 31) 

j. polski   (A.K )  ( 32 ) 

10.55 – 11.40

biologia  ( K.K.)  ( 10 )

j. angielski ( J.M.) ( 16 )

matematyka ( A. Ś) ( 31 )

j. polski ( A.K )  ( 32 )

11.50– 12.35

promocja zdrowia (A.B.)( 31 ) 

biologia ( K.K ) ( 10 ) 

j. polski ( A.K.) ( 32 )

j. angielski  ( J.M. ) ( 16 )

12.45– 13.30

Godz. wychowawcza ( R.M.)  ( 31 )

promocja zdrowia ( A.G.) ( 10 ) 

j. polski ( A.K.) ( 32 ) 

j. angielski ( J.M. ) ( 16 )  

13.40 – 14.25

j .polski (  A.K ) ( 32 )

historia ( R.M.) ( 31 ) 

j. angielski ( J.M.) ( 16 ) 

promocja zdrowia ( A.G (10 ) 

 

 

    

15.00– 15.45

j. polski  ( A.K ) ( 32 )

j. włoski  (A.P.) ( 16 )

promocja zdrowia ( Traugutta)

historia ( R.M) ( 31 ) 

15.55 – 16.40

 

j. włoski ( A.P. ) ) (16 )

promocja zdrowia (Traugutta)

godz. wychowawcza ( A.K) ( 32 ) 

10 

16.45 – 17.30 

j. włoski ( A.P ) ( 31 ) 

geografia ( V.Cz. ) ( 16) 

  
  
WTOREK – Nauczyciel dyżurujący  od 7.15  ANNA KUROWSKA
 

08.00 – 08.45 

j. .polski ( A.K) (32)

podstawy przedsiębiorczości ( J.P)(16) 

matematyka ( A.Ś) ( 31 ) 

biologia ( K.K ) (10 )

08.55 – 09.40 

j. polski ( A.K. ) ( 32 )

fizyka ( Ł.Ś) ( 16 )

chemia ( K.K.) ( 10 ) 

matematyka ( A.Ś) ( 31 ) 

09.50 – 10.35 

chemia ( K.K.) ( 10 )

fizyka ( Ł.Ś) ( 16) 

j. polski ( A.K ) ( 32 )

matematyka ( A.Ś) ( 31 ) 

 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

15.00-15.45

 

j. polski ( A..K ) ( 32)

fizyka ( M.Cz. ) ( 31 ) 

 

15.55-16.40

 

j .polski ( A.K ) ( 32 )

fizyka ( M.Cz) (31)

religia ( Ks. M. K. ) ( 32 )

16.45 – 17.30

fizyka  (  M.Cz) ( 31 ) 

religia ( Ks. M.K.) ( 32) 

j. angielski ( J. M. ) ( 16 )

 

17.35-18.20

religia ( Ks. M. K. ) ( 31)

godz. wychowawcza ( J. M. ) ( 16)

religia ( Ks. M. K.) ( 31)

 

  
ŚRODA Nauczyciel dyżurujący  od 7.15  KATARZYNA KACZMARCZYK
 

08.00 – 08.45 

matematyka ( E.R.) (16 ) 

historia ( R.M ) ( 31 )

biologia ( K.K) ( 10) 

j. polski ( A.K.) ( 32 ) 

08.55 – 09.40 

matematyka ( E.R )    (16 )

chemia  ( K.K ) (10 )

historia ( R.M.) ( 31 ) 

j.  polski ( A.K ) (32

09.50 – 10.35 

historia ( R.M.) ( 31 ) 

matematyka ( E.R) ( 16 ) 

j. polski ( A.K.) ( 32 ) 

biologia ( K.K ) ( 10 ) 

 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

15.00 – 15.45 

informatyka ( E.R) Traugutta

j .angielski ( J.M. ) ( 16 ) 

WDŻ ( M.G.) ( 32 ) 

 

15.55 – 16.40 

informatyka  ( E.R ) Traugutta 

j. polski ( A.K.)  ( 32 ) 

j. angielski ( J.M ) ( 16 )

religia ( Ks. M. K.) ( 32 )

16.45 – 17.30 

religia ( Ks. M.K.)( 32 )

informatyka ( E.R.) Traugutta

religia ( Ks. M. K.) ( 32 ) 

j. angielski ( J.M.) ( 16 )

7. 

17.35-18.20 

j. angielski ( J.M. ) ( 16 ) 

Informatyka ( E.R.) Traugutta 

 

 
  
CZWARTEK Nauczyciel dyżurujący od 7.15  ADRIANA PLEWIŃSKA 
 

 1

08.00 – 08.45 

biologia ( K.K. ) ( 10 ) 

matematyka ( E.R .) ( 16 )

j. polski ( A.K. ) (32)

j. włoski (A.P.) (31)

08.55 – 09.40 

j. polski ( A.K ) ( 32) 

matematyka ( E.R. ) ( 16 ) 

biologia ( K.K ) (10)

j. włoski  (A.P.)(31)

09.50 – 10.35 

matematyka (E.R) ( 16 )

biologia( K.K) ( 10 ) 

j. włoski ( A.P) (31)

j. polski (A.K.) ( 32)

 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

WF / specjalizacja 

15.00 – 15.45

geografia ( V.Cz.) ( 16 ) 

biologia ( K.K ) ( 10 )

informatyka (E.R) Traugutta

 

15.55 – 16.40

plastyka  ( V.Cz) (16)

j. polski ( A.K ) ( 32 ) 

j. włoski ( A.P) (31 )

 

16.45– 17.30

j. włoski ( A.P)  ( 31 )

geografia ( V.Cz) ( 16 ) 

podst. przedsiębiorczości (J.P)(32)

 

17.35- 18. 20

biznes i zarządzanie (J.P)(32)

 

geografia ( V.Cz.) ( 16 ) 

 

  

PIĄTEK Nauczyciel dyżurujący  od 7.15 RENATA MARKS  

 

08.00 – 08.45 

historia  (R.M) ( 31 ) 

historia i teraźniejszość  (R.G.) (16)

biologia ( K.K) ( 10 ) 

j .polski ( A.K) ( 32 )

08.55 – 09.40 

historia i teraźniejszość ( R.G)(16)

chemia ( K.K.)( 10 )

historia ( R.M ) ( 31 ) 

j. polski  ( A.K ) ( 32 ) 

09.50 – 10.35 

historia i teraźniejszość ( R.G.)(16)

biologia (K.K.)(10)

j. .polski ( A.K) (32 )     

historia ( R.M ) ( 31) 

x

 

specjalizacja

specjalizacja

Specjalizacja

specjalizacja

4

15.00 -15.45

E,D,B.( U.S) 32

religia ( Ks. M.K.)(16)

  

5

15.55- 16.40