Organizacja roku szkolnego

Miesiąc  Data  Zadanie 
Wrzesień  04.09.2023  (poniedziałek ) Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
13.09.2023 (poniedziałek) Zebranie RP- plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024.
  Do 15.09.2023 (piątek) Złożenie deklaracji do egzaminu zawodowego na sesję 1. ZIMA 2024
Październik Wrzesień – październik Wrzesień- październik 2023 realizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminu zawodowego ( zajęcia z projektu Profesjonalny START). III semestr OM (prowadząca – Urszula Skawina)
31 .10.2023 (wtorek)  Zakończenie udziału   w projekcie Profesjonalny START (lider Anna Pitura)
Listopad od 13.11- 01.12. 2023 (3 tyg. 105 godz.) Praktyka zawodowa TM III semestr
od 13  do 08 grudnia 2023 (4 tyg. 140 godz.) Praktyka zawodowa OM III semestr
Grudzień   22.12.2023 (piątek)  Ostateczny termin przekazania proponowanych ocen semestralnych 
Grudzień 2023 (termin do ustalenia ze słuchaczami  Spotkanie świąteczne (Gabriela Dżalik i opiekunowie poszczególnych kierunków)
23.12 –31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń 8.01.2024 (poniedziałek ) Ostateczny termin wpisania ocen 
10.01.2024 (środa) Zebranie RP – klasyfikacja 
do 31.01.2024 (środa) Złożenie wniosków do stypendium za wyniki w nauce
Egzamin zawodowy część pisemna ( od 10-15.01.24) we wszystkich kwalifikacjach  Egzamin zawodowy część praktyczna model „d”- TUK-  FRK.04- (09.01.24) model „w” OM- MED.14 (12-16 stycznia 2024)
26 01.2024 (piątek) Koniec I semestru dla klasy
Luty do 05.02.20234   Złożenie sprawozdań z pracy zespołów ( zespoły przedmiotowe , problemowo – zadaniowe , sprawozdań z przedsięwzięć itp.)
do 7.02.2024 Złożenie deklaracji do egzaminu zawodowego na sesję 2. LATO  2024 -TERMIN NIEPRZEKRACZALNY
19.02.2024 (poniedziałek)  Zebranie  RP plenarnej- podsumowanie I semestru 
Marzec  27.03.2024 Termin ogłoszenia wyników   z  sesji ZIMA Przekazanie szkołom dyplomów do dnia 08 kwietnia 2024
Kwiecień 27.03-2.04.2024  Wiosenna przerwa świąteczna. 
   
Kwiecień 2024 (termin do ustalenia), około 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia   Drzwi Otwarte Szkoły- warsztaty promujące kierunki  zawodowe w szkole policealnej (Gabriela Dżalik z nauczycielami zespołu zawodowego)
Maj   Udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Anna Pitura i słuchacze I i II sem. TZ)
30.05.2024 (czwartek)  Dzień wolny od pracy – Boże Ciało
Czerwiec 14.06.2024 (czwartek) Ostateczny termin wpisania ocen końcoworocznych    
Egzamin zawodowy część pisemna ( od 04-10.06.24) we wszystkich kwalifikacjach  Egzamin zawodowy część praktyczna model „d”- TUK-  FRK.04- (03.06.24) model „w” TM- MED.10 (10-15 czerwca 2024)
21.06.2024 (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i Pożegnanie Absolwentów kierunku TUK, TM