Egzaminy semestralne

ROK SZKOLNY 2023/2024 semestr I

OPIEKUN MEDYCZNY sem III

 

Podstawy geriatrii i gerontologii

Egzamin ustny

11.12.2023

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej

Egzamin praktyczny

18.12.2023

Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

Egzamin pisemny

18.12.2023

Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych  

Egzamin praktyczny

9.11.2023

Zarys fizjoterapii

Egzamin ustny

9.11.2023

Przyłóżkowa aktywizacja seniora

Egzamin pisemny

14.12.2023

Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej

Egzamin ustny

21.12.2023

Podstawy farmakologii

Egzamin ustny

16.12.2023

TECHNIK MASAŻYSTA sem III

Teoretyczne podstawy masażu 

Egzamin pisemny

2.01.2024

Zarys fizjoterapii 

Egzamin ustny

4.01.2024

Pracownia masażu w medycynie 

Egzamin praktyczny

19.12.2023

Pracownia masażu w sporcie  

Egzamin praktyczny

20.12.2023

Podstawy anatomii , fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Egzamin pisemny

3.01.2024

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 

Egzamin ustny

13.12.2023

Wybrane zagadnienia kliniczne

Egzamin ustny

04.01.2024

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY sem II

Lp.

Przedmiot

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Praktyczny                  z wykonaniem

1.

 

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

18.12.23 r.

 

 

2.

Podstawy przedsiębiorczości

11.12.23 r.

 

 

3.

 

 Język angielski zawodowy

 

 

12.12.23 r.

 

 

4.

Podstawy anatomii, fizjologii                            i patologii   z elementami pierwszej pomocy

19.12.23 r.

 

 

 

5.

Terapia zajęciowa

 

 

13.12.23 r.

 

6.

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

20.12.23 r.

 

 

7.

Pracownia terapii zajęciowej

 

 

18.12.23 r.

 

 

8.

Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej

 

18.12.23 r.

 

 

 

9.

Zajęcia praktyczne

 

 

 

20.12.23 r.

OPIEKUN MEDYCZNY sem I

Przedmiot

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin z wykonaniem

1.      Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej

15.12.2023r.

 

 

2.      Profilaktyka i promocja zdrowia

 

18.12.2023r.

 

 

3.      Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

 

18.12.2023r.

 

4.      Zarys fizjoterapii

12.12.2023r.

 

 

 

5.      Język niemiecki zawodowy

 

8.12.2023r.

 

 

6.      Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

 

 

19.12.2023r.

7.      Podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 

11.12.2023r.

 

8.      Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej

 

 

19.12.2023r.

TECHNIK MASAŻYSTA sem I

Lp.

Przedmiot

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin z wykonaniem

1.

 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

04.01.2024r.

 

 

2.

 

Język migowy

 

03.01.2024r.

 

 

3.

 

 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej

20.12.2023r.

 

 

4.

Podstawy anatomii, fizjologii i patologii                  z elementami pierwszej pomocy

 

 

 

15.12.203r.

 

5.

Zarys fizjoterapii

14.12.2023r.

 

 

 

6.

 Pracownia masażu prozdrowotnego

 

 

 

22.12.2023r.

7.

Pracownia masażu w medycynie

 

 

 

14.12.2023 r.

8.

Teoretyczne podstawy masażu

 

05.01.2024r.

 

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY sem I

Lp.

Przedmiot

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin z wykonaniem

1

 

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

04.01.2024r.

 

 

2

Język migowy

 

03.01.2024r.

 

 

3

 

 Socjologia z elementami komunikacji interpersonalnej

 

20.12.2023r.

 

 

4

Podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

15.12.2023r.

 

 

 

5

Terapia zajęciowa

 

 

15.12.2023r.

 

6

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

21.12.2023r.

 

 

7

Pracownia terapii zajęciowej

 

 

 

05.01.2024r.

 

8

Pracownia komunikacji interpersonalnej

 

13.12.2023r.

 

 

 

9

Zarys fizjoterapii

14.12.2023r.

 

 

 

 

TUK sem III

L.p.

Przedmiot

Pisemny

Ustny

Praktyczny               z

wykonaniem

1.

Fizykoterapia

 

19.10.2023

 

2.

Język angielski zawodowy  

 

24.11.2023

 

3.

Podstawy anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

 

18.11.2023

 

4.

Dermatologia w diagnostyce kosmetycznej

30.11.2023

 

 

5.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

 

19.10.2023

 

6.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

15.11.2023

 

 

7.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

17.11.2023

8.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

 

 

01.12.2023

TUK sem I

L.p.

Przedmiot

Pisemny

Ustny

Praktyczny               z

wykonaniem

1.

Język angielski zawodowy  

 

24.11.23

 

2.

Podstawy anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

 

25.11.23

 

3.

Dermatologia w diagnostyce kosmetycznej

 

13.12 2023

 

 

4.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

13.12.23 r.

 

 

5.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

 

20.12.23 r.

 

6.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

16.12 23 r.

7.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

 

 

30.11.23 r.