Historia

Historia naszej szkoły…

W 1957 roku powołano dożycia Szkołę Pielęgniarstwa Ogólnego. Szkoła działała w oparciu o bazę Państwowego Liceum Felczerskiego i przygotowywała do zawodu, od 1959 roku rozpoczęło się kształcenie przygotowujące do egzaminu dojrzałości.

Już w latach siedemdziesiątych potrzeba kształcenia wykwalifikowanego personelu w różnych specjalnościach medycznych skłoniła do utworzenia Medycznego Studium Zawodowego kształcącego absolwentów szkół średnich. Na poszczególnych kierunkach kształciły się higienistki szkolne, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci oraz terapeuci zajęciowi. W 1992 roku podjęto decyzję o utworzeniu w szkole Liceum Ogólnokształcące nr 4 wydziałów policealnych. Powstaje Zespół Szkół Medycznych,  od 2003 roku- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a aktualnie Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych (DZSMS)

Obecnie kształcenie w szkole prowadzone jest na kierunkach:

Technik Masażysta

Opiekun Medyczny

Terapeuta Zajęciowy

Technik Usług Kosmetycznych