W październiku 2022 roku Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie została zakwalifikowana do udziału w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Program ten jest realizowany zgodnie z regulaminem w terminie od października 2022r. do czerwca 2023r.

W ramach realizacji tematu „Bezpieczne zachowanie w górach” młodzież LO SMS w dniach

25-28.X.2022r. pod opieką trenerów i nauczycieli wyjechała do Przesieki. Celem tego wydarzenia były: bezpieczeństwo w górach, integracja społeczności szkolnej, zapoznanie z regionem, czynny wypoczynek, kształtowanie postaw prozdrowotnych, obcowanie z przyrodą.

Realizację zamierzenia poprzedzały czynności organizacyjne, które polegały na zapewnieniu dobrych warunków pobytu, bezpiecznego dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, dostępność szlaków prowadzących do wyznaczonych celów planowanych na każdy dzień wędrówek. W zgrupowaniu wzięło udział 50 uczniów oraz 8 opiekunów, nauczycieli i trenerów szkoły. Po zajęciach lekcyjnych odbywa się odprawa , podczas której omawiano planowaną trasę wycieczki, aktualne warunki atmosferyczne, terenowe, oznaczenie szlaku turystycznego, dyscypliny, zachowania i przemieszczania się po nich.

W każdym dniu pobytu po zajęciach dydaktycznych, pod czujnym okiem trenerów i opiekunów w dwóch grupach młodzież wychodziła na zaplanowaną wycieczkę. Uczniowie w dobrej kondycji pokonywali wyznaczone szlaki i w dobrych humorach uczestniczyli w zajęciach.

Pod koniec pobytu w górach odbyła się odprawa dotycząca podsumowania zgrupowania oraz omówienie powrotu do szkoły w dniu następnym. Do szkoły uczniowie wrócili bezpiecznie autokarem sprawdzonego przewoźnika.