Matura

ZGODNIE Z KALENDARZEM OKRĘGOWEJ I CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W LO SMS – SESJA WIOSENNA 2021
Miejsce egzaminu: Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno- Sportowych w Świdnicy, ulica Traugutta 5, sala nr 15.

  •  Język polski– poziom podstawowy – 170 minut 4.05.2021 r godz.9.00 (wtorek) 11 zdających; Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób – obowiązkowo (zapewnia szkoła)
  • Matematyka– poziom podstawowy – 170 minut; 5.05.2021 rgodz.9.00 (środa ) 18 zdających ; Linijka, cyrkiel – obowiązkowo przynosi zdający; kalkulator prosty, tablice matematyczne- obowiązkowo-zapewnia szkoła
  • Język angielski– poziom podstawowy- 170 minut; 6.05.2021 r. godz. 9.00 (czwartek) 13 zdających; Pomoce niedozwolone
  • Język angielski – poziom rozszerzony 150 minut; 7.05.2021 r godz. 9.00 ( piątek)  7 zdających; Pomoce niedozwolone
  • Język polski –  poziom rozszerzony- 180 minut; 10.05.2021 r godz.9.00 (poniedziałek) 4 zdających; Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny ( zapewnia szkoła)
  • Matematyka- poziom rozszerzony – 180 minut; 11.05.2021 r. godz. 9.00 ( wtorek)1 zdający; Linijka- fakultatywnie – przynosi zdający; Kalkulator prosty, tablice ze wzorami- obowiązkowo-zapewnia szkoła
  • Biologia– poziom rozszerzony-180 minut ; 12.05.2021 r.  godz.9.00 ( środa) 5 zdających; Linijka – obowiązkowo – przynosi zdający; Kalkulator prosty – obowiązkowo-zapewnia szkoła; Lupa fakultatywnie – przynosi zdający

UWAGA: na każdy egzamin pisemny zdający przynosi długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Przewodnicząca: PZE mgr Anna Pitura

Cóż, różne są formy i narzędzia, by zgłębić tajniki nauki i skutecznie przygotować się do matury 🙂