Matura

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W LO SMS 2024

Miejsce egzaminu:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Język angielski 
  • Język polski 
  • Matematyka
  • Biologia

UWAGA: na każdy egzamin pisemny zdający przynosi długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Przewodnicząca: