Regulamin – Rekrutacja 2021 dla LO po VIII klasie

Kwestionariusz LO SMS

podanie LO

oświadczenia i wnioski LO SMS

zgoda dot. czynności medycznych

zgoda na wybór lekarza POZ

zgoda na test sprawnościowy

Podanie o przyjęcie do internatu wraz z oświadczeniem

RODO załącznik nr 7 zgoda na wizerunek ucznia

RODO załącznik nr 12 OGÓLNA zgoda rodzica na przetwarzanie danych