Rekrutacja

Wszyscy kandydaci biorący udział w teście sprawnościowym uzyskali pozytywny wynik próbny sprawności fizycznej.