Egzamin zawodowy

ROK SZKOLNY 202/2024 semestr I

Opiekun medyczny

Egzamin teoretyczny:

Egzamin praktyczny:

Wyniki: